user_mobilelogo

Zo lang mogelijk zelfstandig

 

Office Didam
Echte onafhankelijkheid voor iedereen. Dat is onze missie. Assistive Innovations zet zich in voor mensen met een mensen met een beperkte arm-, hand- of vingerfunctie, als gevolg van bijvoorbeeld een spierziekte, hoge dwarslaesie, spasticiteit, een neurologische aandoening of ouderdom. Wij helpen hen zo zelfstandig mogelijk functioneren daarmee hun onafhankelijkheid te behouden. Wij dagen onze klanten uit om hun mogelijkheden te ontdekken én optimaal te benutten, met inzet van een hulpmiddel. Assistive Innovations is leverancier van hulpmiddelen voor mensen met een fysieke beperking. Onze producten vergroten zelfstandigheid en vrijheid, het gevoel van eigenwaarde en kwaliteit van leven. Ons assortiment bestaat uit hulpmiddelen die zelfredzaamheid bevorderen zoals armondersteuningeneethulpen en robotarmen.

Onze producten zijn geschikt voor een brede doelgroep en sluiten aan op de actualiteit van ons nieuwe zorgstelsel. Naast mensen met een fysieke beperking worden ook ouderen  gestimuleerd om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren.